Domov
Prihranite - spremljajte DNEVNO SVEŽE AKCIJE po vsej Sloveniji in izdelke v katalogu!
Pošlji prijatelju

Ocena obiskovalcev::

Zakon o dohodnini in davčnem postopku


Preverite novosti o normiranih stroških v zakonu o davčnem postopku (Ul.94/12) in zakonu o dohodnini (Ul 94/2012) – veljavnost od 1.1.2013 dalje.

 

ZAKON O DOHODNINI (Ul 94/2012) – veljavnost od 1.1.2013 dalje

Normirani odhodki pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti

Zavezanec lahko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem prihodkov in normiranih odhodkov v višini 70%prihodkov, če njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v preteklem davčnem letu ne presegajo 50.000,00 €. Prihodki so edini pogoj. Prihodki se ugotavljajo po sistemu obračunane realizacije.
 

Zavezanec, ki na novo začne z opravljanjem dejavnosti, lahko priglasi upoštevanje normiranih odhodkov za prvo in drugo davčno leto pod pogojem, da je pričetek opravljanja dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta. Pri tem se višina prihodkov ne ugotavlja. Ne šteje se, da je zavezanec na novo pričel z opravljanjem dejavnosti, če je v 18. mesecih pred priglasitvijo normiranih odhodkov:

- v obdobju šestih mesecev prenehal in ponovno začel z opravljanjem dejavnosti
- ustanovil družbo, zavod
- izvedel preoblikovanje oziroma prenos podjetja.
 

V tem primeru se v prihodke štejejo tudi prihodki zavezanca pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, prihodki družbe ali zavoda, prihodki prevzemne družbe oziroma prihodki osebe, ki je prenesla podjetje na zavezanca.
 

O začetku in prenehanju upoštevanja normiranih odhodkov zavezanec obvešča davčni organ. Obvestilo učinkuje od začetka davčnega leta.
 

Dohodek z ugotavljanjem normiranih odhodkov se ne všteva v letno davčno osnovo.

Obračun davka zavezanec ugotavlja sam enkrat letno do 31.3. za preteklo leto. Med letom zavezanec plačuje akontacijo dohodnine. Izračun in poračun dohodnine se opravi z davčnim obračunom na letni ravni z upoštevanjem med letom plačanih akontacij. Akontacija dohodnine se plačuje na podlagi zadnjega davčnega obračuna po splošnih pravilih.
 

Olajšave:
- ne upošteva se: olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, za zaposlovanje, invalide, praktično delo, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, donacije, investiranje, splošna olajšava in posebne olajšave.

Davčna izguba: se ne uveljavlja, pravica ne preneha

Stopnja dohodnine :
- stopnja znaša 20% in se šteje kot dokončen davek.
 

Ugotavljanje prihodkov po principu plačane realizacije (upoštevanja prihodkov ob njihovem plačilu), ki je doslej veljal za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi prihodki, se ukinja.
 

Pri prehodih iz ugotavljanja davčne osnove z dejanskimi odhodki na ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki in obratno je določeno, da se prihodki in odhodki pri prehodih upoštevajo na način, da ne pride do neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
 

Prehodne določbe:
akontacija dohodnine za zavezance, ki so davčno osnovo v letu 2012 ugotavljali na podlagi normiranih odhodkov, se za leto 2013 določi na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.
 

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (Ul.94/12) – veljavnost od 1.1.2013 dalje

Opravljanje dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

Priglasitev:

 1. Zavezanec priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov najpozneje do 31. marca tekočega leta, za katero se odloči z upoštevanjem normiranih odhodkov, v davčnem obračunu za predhodno leto (ne velja za leto 2013).
 2. Na enak način zavezanec obvešča tudi o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 3. Spremembe priglasitve oziroma obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki po 31.3. niso možne.
 4. Za davčno leto 2013 zavezanec priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov do 2.4.2013; v istem roku priglasitev opravi tudi zavezanec, ki je v 2012 ugotavljal davčno osnovo z normiranimi odhodki in do 30.11.2012 ni obvestil Durs, da bo normirane odhodke uveljavljal tudi v letu 2013.
 5. Zavezanec, ki je v 2012 ugotavljal davčno osnovo z normiranimi odhodki in je do 30.11.2012 obvestil Durs, da bo normirane odhodke uveljavljal tudi v letu 2013, mu priglasitve do 2.4.2013 po novem zakonu ni potrebno vlagati.
 1. Davčni zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, opravi priglasitev za prvo davčno leto v 8 dneh od vpisa dejavnosti v poslovni register.
   

Akontacija dohodnine:

 1. Predhodna akontacija se za davčno leto določi v znesku, ki je enaka znesku akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračun.
 2. Davčni zavezanec, ki začne opravljati dejavnost, sam izračuna predhodno akontacijo v znesku glede na višini predvidene davčne osnove; višino predhodne akontacije predloži davčnemu organu v osmih dnehod vpisa v poslovni register.
 3. Zavezanci, ki so v 2012 ugotavljali davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, določijo akontacijo dohodnine za leto 2013 sami in sicer na podlagi višine prihodkov leta 2012 ob upoštevanju stopnje normiranih odhodkov in stopnje dohodnine, ki velja od 1.1.2013 dalje.
 4. Zavezanci, ki so za 2012 uveljavljali normirane odhodke, za 2013 pa bodo davčno osnovo ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (vodenje knjig), izračunajo predhodno akontacijo dohodnine za leto 2013 glede na predvideno davčno osnovo leta 2013. Izračun predvidene davčne osnove in višino predhodne akontacije predložijo Durs do 31.12.2012.
   

Davčni obračun:

 1. Davčni zavezanec sam izračuna dohodnino od dohodka iz dejavnosti v letnem davčnem obračunu, poračun dohodnine izvrši v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna.

12. Davčni obračun za leti 2013 in 2014 se lahko predloži tudi v papirni obliki.RAČUNOVODSKI SERVIS BIRO F1, d.o.o.
E-mail: info@biro-f1.com
Tel: 04/2335-400, Gsm: 041/749-476

 

Oceni in komentiraj

Veseli bomo, če boste z nami in z uporabniki portala delili svoje mnenje in izkušnjo, dobro ali slabo.

Napišite svoj komentar ali ocenite ponudnika.

Oceni ponudnika


Prosimo, vnesite ustrezne znake s slike! Pošlji
 
 

Knjigovodstvo – računovodstvo Vinar

Knjigovodstvo – računovodstvo Vinar
Vinar knjigovodski servis Nadja Kapelj s.p.
Tržaška cesta 90
6230 Postojna
Knjigovodstvo – računovodstvo Vinar Postojna
- vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva:
- knjiga prihodkov ...

Računovodske storitve Taxa

Računovodske storitve Taxa
Taxa d.o.o. Ajdovščina
Lokavška cesta 7
5270 Ajdovščina
Ponudbo podjetja Taxa lahko delimo na dve osnovni dejavnosti: - izvajanje kakovostnih računovodskih storitev - svetovanje in izobraževanje Račun ...

Računovodski servis BIM LINE

Računovodski servis BIM LINE
BIM LINE d.o.o.
Ulica Ignaca Borštnika 15
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
- Razmišljate, da bi vodenje poslovnih knjig zaupali računovodskemu servisu?
- Ste morda nezadovoljni z dosedanjim vodenjem po ...

Računovodski servis Cosmos

Računovodski servis Cosmos
Cosmos, podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
Ljubljanska cesta 80
1230 Domžale
Računovodski servis Cosmos Domžale vam ponuja vodenje poslovnih knjig za manjša in večja podjetja, obračunavanje osebnih dohodkov ozirom ...

Računovodski servis Daneks

Računovodski servis Daneks
Daneks d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče
Računovodski servis Daneks Ljubljana Črnuče
- za samostojne podjetnike in podjetja nudi:
- računovodske in knjigovodske storitve
- vodenje poslov ...

Računovodski servis Legis

Računovodski servis Legis
Legis, Kranj, d.o.o.
Trojarjeva ulica 30
4000 Kranj
Urejeno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja.

Računovodski servis Sconto

Računovodski servis Sconto
Sconto d.o.o.
Mlakarjeva ulica 76
4208 Šenčur
Računovodski servis Sconto Šenčur opravlja računovodske in knjigovodske storitve ter poslovno in davčno svetovanje v Šenčurju.

Računovodski studio - servis Nataša Žnidaršič

Računovodski studio - servis Nataša Žnidaršič
Računovodski studio Nataša Žnidaršič s.p.
Litijska cesta 142
1000 Ljubljana
Računovodski studio
- servis Nataša Žnidaršič Ljubljana nudi: VODENJE RAČUNOVODSTVA • Obračun stroškov dela • I ...

Računovodske storitve Nevtrom

Računovodske storitve Nevtrom
Nevtrom d.o.o.
Maistrova ulica 6
8250 Brežice
Računovodske storitve Nevtrom Brežice:
- ažurno vodenje poslovnih knjig
- izdelava predračunov in obračunov
- celovito računovodstvo za s.

Računovodske storitve Reski

Računovodske storitve Reski
Reski, d.o.o., Bled
Cesta svobode 32
4260 Bled
Računovodske storitve Reski Bled za samostojne podjetnike in družbe opravlja:
- računovodske in knjigovodske storitve (računovodstvo)
- v ...

Računovodski servis Akpa

Računovodski servis Akpa
AKPA d.o.o.
Močilnikarjeva ulica 8
1000 Ljubljana
Računovodski servis AKPA nudi kakovostno računovodstvo in svetovanje iz področja davkov, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom in d ...

Računovodski servis Alma

Računovodski servis Alma
Alma, d.o.o.
Kidričeva cesta 66b
4220 Škofja Loka
  Aktualno! Bonitetna odličnost! Naše podjetje spada med 1,7% pravnih subjektov, ki je doseglo najvišjo oceno AAA bonitetne odlič ...

Računovodski servis Karis

Računovodski servis Karis
Karis d.o.o.
Prešernova 4
4240 Radovljica
  Računovodski servis Karis Radovljica vam nudi naslednje storitve:
- računovodska dela za pravne osebe in zasebnike
- svetovanje ...

Računovodski servis Kenda

Računovodski servis Kenda
Kenda d.o.o. Radovljica
Ljubljanska cesta 3
4240 Radovljica
  Iščete kvaliteten računovodski servis? Pravi naslov smo mi
- računovodski servis Kenda Radovljica.

Računovodstvo Oriks

Računovodstvo Oriks
Oriks Mirjana Lalič s.p.
Ulica Danila Bučarja 22
8000 Novo mesto
Jutranja misel vam lahko opredeli dan.

Unix-Čerma d.o.o.

Unix-Čerma d.o.o.
Unix-Čerma d.o.o.
Jarška cesta 8
1000 Ljubljana
  Računovodski servis UNIX – Čerma Ljubljana vam ponuja vodenje poslovnih za manjša in večja podjetja, obračunavanje osebnih doh ...

  Sorodne teme

 • Kako pripraviti letno...
  Kako pripraviti letno...

  Gospodarska družba mora vsako leto v skladu z zakonodajo pripraviti letno poročilo.V njem razkrije svoje informacije, da bi...

 • TEHNIKA sitotiska –...
  TEHNIKA sitotiska –...

  Sitotisk je ena najstarejših tehnik nanašanja barv na artikle. Preberite si, dobro je vedeti, če boste kaj naročali!

 • Prihranite čas, energijo in...
  Prihranite čas, energijo in...

  Nudimo vam izdelavo po meri prtov, nadprtov, srvet, preoblek za stolice, predpasnike za natakarje, in vse ostalo pa čemer...

 • Tema tedna: 42. Mednarodni...
  Tema tedna: 42. Mednarodni...

  42. MOS bo znova ponudil številne priložnosti za ugodne nakupe in nove posle na domačem in tujem trgu.

 • Poslovna darila, ki zažgejo
  Poslovna darila, ki zažgejo

  Ne veste kaj podariti katerim poslovnim partnerjem? ? Letos podarite pravo darilo!

SlovenščinaEnglishDeutschItaliano

Acenta d.o.o.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,
www.informacija.net
© Informacija.net, 2009-2016