Prva stran - Aktualno
Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.<br><br>V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih<br> <br>program osnovne šole za odrasle in<br>svetovalna dejavnost.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:<br><br>vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,<br>vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,<br>vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,<br>ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.<br><br> <br><br>INFORMIRAMO, SVETUJEMO, USPOSABLJAMO IN SMO TU ZA VAS<br><br>S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:<br><br>odločanju za izbiro primernega izobraževanja,<br>iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije<br>iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,<br>izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,<br>uporabi tehnologije za učenje na daljavo,<br>odločanju za karierne spremembe,<br>izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,<br>ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.<br><br>Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih<br><br>Ljudske univerze Kranj,<br>LUK – medgeneracijskega centra,<br>v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Naklo.<br>Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.<br> <br><br>V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.<br><br> <br><br>Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj<br><br>SVETOVALNO SREDIŠČE KRANJ: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149<br><br> <br><br>Stopite v vaš nov jutri z LUK.<br><br><a href="https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/" target="_blank">https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/</a> Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.<br><br>V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih<br> <br>program osnovne šole za odrasle in<br>svetovalna dejavnost.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:<br><br>vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,<br>vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,<br>vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,<br>ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.<br><br> <br><br>INFORMIRAMO, SVETUJEMO, USPOSABLJAMO IN SMO TU ZA VAS<br><br>S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:<br><br>odločanju za izbiro primernega izobraževanja,<br>iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije<br>iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,<br>izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,<br>uporabi tehnologije za učenje na daljavo,<br>odločanju za karierne spremembe,<br>izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,<br>ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.<br><br>Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih<br><br>Ljudske univerze Kranj,<br>LUK – medgeneracijskega centra,<br>v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Naklo.<br>Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.<br> <br><br>V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.<br><br> <br><br>Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj<br><br>SVETOVALNO SREDIŠČE KRANJ: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149<br><br> <br><br>Stopite v vaš nov jutri z LUK.<br><br><a href="https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/" target="_blank">https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/</a> Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.<br><br>V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih<br> <br>program osnovne šole za odrasle in<br>svetovalna dejavnost.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:<br><br>vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,<br>vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,<br>vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,<br>ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.<br><br> <br><br>INFORMIRAMO, SVETUJEMO, USPOSABLJAMO IN SMO TU ZA VAS<br><br>S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:<br><br>odločanju za izbiro primernega izobraževanja,<br>iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije<br>iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,<br>izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,<br>uporabi tehnologije za učenje na daljavo,<br>odločanju za karierne spremembe,<br>izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,<br>ugotavljanju in dokumentiranju  znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,<br>samostojnem učenju.<br> <br><br>​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.<br><br>Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih<br><br>Ljudske univerze Kranj,<br>LUK – medgeneracijskega centra,<br>v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Naklo.<br>Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.<br> <br><br>V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.<br><br> <br><br>Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj<br><br>SVETOVALNO SREDIŠČE KRANJ: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149<br><br> <br><br>Stopite v vaš nov jutri z LUK.<br><br><a href="https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/" target="_blank">https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/</a>

Svetovanje « Nazaj

Od 1. 1. 2021 dalje je Ljudska univerza Kranj izvajalka javne službe na področju izobraževanja odraslih.

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18) sta vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih

program osnovne šole za odrasle in
svetovalna dejavnost.


Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih zajema svetovalno dejavnost pri:

vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter
samostojnem učenju.


Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je namenjena vsem odraslim in je brezplačna.INFORMIRAMO, SVETUJEMO, USPOSABLJAMO IN SMO TU ZA VAS

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije
iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,
izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,
uporabi tehnologije za učenje na daljavo,
odločanju za karierne spremembe,
izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,
ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,
samostojnem učenju.


​Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se pojavi nova karierna priložnost.

Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih

Ljudske univerze Kranj,
LUK – medgeneracijskega centra,
v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Naklo.
Po dogovoru pridemo tudi v vašo organizacijo.


V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na daljavo preko ZOOM-a ali Skype-a.Za več informacij ali prijavo na brezplačno individualno svetovanje ali vrednotenje znanj

SVETOVALNO SREDIŠČE KRANJ: svetovanje@luniverza.si ali 031 721 149Stopite v vaš nov jutri z LUK.

https://www.luniverza.si/svetovanje-12780/
© Informacija. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani Informacija poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Informacija
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavatitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnem mestu ali jih odstaniiti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnice velike večine sodobnih spletnih mest.